Kevätkokous 2020 - esityslista

20.5.2020

Joensuun Pyöräilijät ry -sääntömääräinen kevätkokous - esityslista

Aika: 9.6.2020 18.00–20.00

Paikka: Itä-Suomen Liikuntaopisto, Länsikatu 15, Joensuu. Luentosali 1.


Asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Kokouksen järjestäytyminen

5. Vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020

8. Muut esille tulevat asiat

9. Kokouksen päättäminen


Tervetuloa!